Lokalizacje

Wynajem kontenerów magazynowych (eng. Container Self storage) jest to usługa polegająca na wynajęciu kontenera morskiego  na cele magazynowania towarów i przedmiotów. W Polsce branża samoobsługowych magazynów rozwija się bardzo dynamicznie, jednym z powodów jest wygoda i oszczędność dla korzystających z tych  usług. Wynajem kontenerów jest tańszą i wygodniejszą formą pozyskiwania przestrzeni magazynowej dla przedsiębiorców i osób prywatnych. Kontenery są rewelacyjną alternatywą dla magazynów, piwnic, garaży bądź komórek.
Przechowalnia 24, świadczy usługi wynajmu kontenerów morskich, gwarantują one bezpieczeństwo magazynowanych w nich dóbr. Kontenery morskie służą do transportu wszelkich dóbr po całym świecie, podczas transportu przez morza i oceny chronią one przewożone dobra od niekorzystnych warunków atmosferycznych. Dziś taki kontener morski może stać się twoim stałym magazynem.